หน้าแรก

แม่ปูเงินล้าน (ธนาคารปูม้าบ้านฝ่ายท่า)

 " อย่างน้อยธนาคารปูที่นี่ก็ช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าในท้องทะเลบ้านเรา ช่วยให้พี่น้องประมงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ประมงขนาดเล็กก็สามารถจับปูในบริเวณใกล้ๆฝั่งได้ ไม่ต้องออกไปไกลๆ เสี่ยงกับคลื่นลมในทะเล ที่สำคัญคงไปสู้ประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ไม่ได้ " บังหนับ ประมงนักอนุรักษ์เกาะลอย  แกนนำกลุ่มธนาคารปู บ้านฝ่ายท่า ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงผลสำเร็จของกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยารกรสัตว์น้ำ ที่กลุ่มได้ริเริ่มทำขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มขุมชนชายฝั่งเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย (อ่านต่อที่นี่) 

 

Visitors: 7,066