หน้าแรก

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับตัวฯที่อินโดฯ กับ โครงการ BCRCC

 “ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของจังหวัดสุลาเวสี ไม่ต่างจากทางภาคใต้ของประเทศไทยเลย ปริมาณสัตว์น้ำลดลง การประกอบอาชีพประมงมีความเสี่ยงมากขึ้น มีความยากลำบากในการหาปลา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ปลาอพยพย้ายถิ่น เกิดการกัดเซาะมากขึ้นในหลายพื้นที่ จากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงและคลื่นลมแรง หากเป็นไปได้ การดำเนินงานด้าน การเกษตร การทำการประมงทางทะเล น่าจะเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทย และอินโดนีเซีย ในการร่วมกันหาแนวทางลกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ “ ...อ่านต่อ